Pravna pomoć

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za suradnju u građanskim stvarima

Administrativna adresa: Ul. Slavyanska No 1

Poštanski broj: 1040

Grad: Sofija

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-pošta: civil@justice.government.bg

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji nadležna su za cjelokupno bugarsko državno područje.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za pravnu pomoć šalju se poštom Ministarstvu pravosuđa ili se dostavljaju izravno u registar Ministarstva.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi i popratni dokumenti moraju biti sastavljeni na bugarskom jeziku ili prevedeni na njega.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici