Oikeusapu

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Lisätietoja saa tutustumalla lakiin nro 34/2004 PDF (240 Kb) pt (annettu 29.7.2004) ja asetukseen nro 71/2005 PDF (240 Kb) pt (annettu 17.3.2005).


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, faksilla tai postitse.

Hakemuksen voi myös tehdä sähköisesti täyttämällä verkkolomakkeen.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Henkilöt, jotka asuvat toisessa EU:n jäsenvaltiossa mutta hakevat oikeusapua asiassa, jossa portugalilainen tuomioistuin on toimivaltainen, voivat laatia hakemuksensa portugaliksi tai englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 21/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.