Oikeusapu

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Viranomainen, joka Kroatiassa on toimivaltainen lähettämään ja vastaanottamaan hakemuksen:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske (Kroatian oikeusministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivut: http://www.mprh.hr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Kroatian oikeusministeriö on toimivaltainen koko Kroatiassa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Kroatiassa hakemukset on toimitettava postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, hakee oikeusapua kroatialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, asiaankuuluvat lomakkeet ja liiteasiakirjat on toimitettava kroaatiksi käännettyinä. Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on Kroatiassa, hakee oikeusapua toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, oikeusministeriö kääntää hakulomakkeen ja liiteasiakirjat kyseisen jäsenvaltion ja vastaanottavan viranomaisen viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme