Νομική συνδρομή

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Κάντε κλικ εδώ για αντίγραφο του νόμου 34/2004 PDF (240 Kb) pt, της 29ης Ιουλίου 2004, και του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 71/2005 PDF (240 Kb) pt, της 17ης Μαρτίου 2005.


Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν προσωπικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ταχυδρομείου.

Προβλέπεται επίσης η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω συμπλήρωσης εντύπου στο διαδίκτυο.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Όσοι διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ζητούν δικαστική αρωγή σε υπόθεση που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των πορτογαλικών δικαστηρίων μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.