Νομική συνδρομή

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η παραλαμβάνουσα και διαβιβάζουσα αρχή είναι η ακόλουθη:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση διεθνούς νομικής συνεργασίας και ευρωπαϊκών υποθέσεων

Τμήμα συνεργασίας στον τομέα των αστικών υποθέσεων

Διοικητική διεύθυνση: ul. Slavyanska nº 1

Ταχ. κώδικας: 1040

Πόλη/Δήμος Σόφια

Τηλέφωνο: (+359-2) 92 37 544

92 37 576

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: civil@justice.government.bg

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Οι παραλαμβάνουσες και διαβιβάζουσες αρχές έχουν αρμοδιότητα σε όλο το έδαφος της Βουλγαρίας.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις παροχής του ευεργετήματος πενίας αποστέλλονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης ταχυδρομικώς ή κατατίθενται απευθείας στο γραφείο πρωτοκόλλου του υπουργείου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι μεταφρασμένα στη βουλγαρική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.