Retshjælp

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Retshjælp er underlagt præsidentielt dekret (CPR) nr. 155 af 30. maj 2002 (konsolideret udgave af love og regler om retsafgifter), og de relevante bestemmelser heri er vedlagt som bilag PDF (256 Kb) it.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tlf.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Myndighed med enekompetence i Italien

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA

tlf.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Det er muligt at kommunikere med de pågældende institutioner på tre måder:

1) e-mail:     ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) anbefalet brev til følgende adresse:

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

IT-00186 ROMA

3) fax til +39 0668897529

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Italiensk, engelsk, fransk

Sidste opdatering: 06/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.