Právní pomoc

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Vnitrostátní právní předpis: Zákon o právní pomoci

Zákon č. 327/2005 PDF (328 Kb) sk Z. z., o poskytovaní právnej pomoci, jímž Slovenská republika provedla směrnici o poskytování právní pomoci, je v platnosti od 1. ledna 2006.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Žádost se předá nebo zašle kanceláři centra právní pomoci (Centrum právnej pomoci) v místě trvalého pobytu žadatele, popřípadě v místě přechodného pobytu žadatele.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Zeměpisné území, na kterém má centrum právní pomoci působnost: Slovenská republika.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Prostředky komunikace:

  • osobní podání žádosti v některé z kanceláří centra,
  • zaslání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu jedné z kanceláří centra.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Přípustné jazyky pro podání žádosti: slovenština.

Poslední aktualizace: 22/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.