Għajnuna legali

L-Olanda implimentat id-Direttiva tal-KE fl-Att dwar l-Għajnuna Legali li diġà jeżisti. Dan sar bl-Att tad-19 ta’ Frar, 2005 (Stb. 2005,90), li daħal fis-seħħ fit-2 ta’ Marzu, 2005. Minn dakinhar, żewġ artikoli ġodda 23a – 23k jipprovdu għal għajnuna legali f’każijiet Ewropej li fihom il-partijiet huma minn pajjiżi differenti. Naturalment dan diġà kien jista’ jsir aktar qabel, mill-mument li fih id-Direttiva kellha tibda’ tiġi implimentata fis-sistema legali Olandiża: it-30 ta’ Novembru, 2004. (Ingliż PDF (28 Kb) en) (Olandiż PDF (211 Kb) nl)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Правна помощ


*задължително поле

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

F’każijiet li jkunu biss bejn Olandiżi, dan il-Kunsill għandu ġuriżdizzjoni biss fil-parti tal-Punent ta' l-Olanda. Iżda f’każijiet li jinvolvu partijiet f’pajjiżi oħra (“Ewropej”), il-Kunsill ta’ The Hague għandu ġuriżdizzjoni ċentrali għall-pajjiż kollu.

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bil-feks jew bil-posta normali. Il-Kunsill ta’ The Hague jaċċetta mhux biss applikazzjonijiet li jaslu bl-email (li ħafna drabi ma jkunux kompluti).

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Il-lingwi li fihom tista' ssir l-applikazzjoni huma l-Olandiż u l-Ingliż. Iżda wkoll dawk li jsiru bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 21/09/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт