Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Družinska mediacija

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Mediacija je vedno dovoljena in se uporablja zlasti v civilnem pravu in javnem pravu. Poteka na prostovoljni podlagi. Na Nizozemskem je v pripravi zakonodaja, ki vključuje ukrepe za spodbujanje kakovosti.

Na Nizozemskem obstajajo različni registri mediatorjev. MfN je zveza največjih združenj mediatorjev in vodi obsežen register mediatorjev. V register MfN se lahko vpišejo samo mediatorji, ki izpolnjujejo skrbno določena merila kakovosti. Obstaja na primer kodeks ravnanja za mediatorje. Spletišče MfN vsebuje tudi neodvisne informacije o mediaciji in mediatorjih na Nizozemskem.

Drugi register je mednarodni register ARS. Spletišče tega registra omogoča iskanje mediatorjev in vsebuje informacije o temah v zvezi z mediacijo.

Na Nizozemskem obstaja tudi pobuda o mediaciji v pravnem sistemu. To pomeni, da okrožno sodišče ali pritožbeno sodišče, pred katerim poteka postopek, obvesti udeležene stranke o možnosti mediacije. Pritožbeno sodišče lahko stranke napoti tudi na starševsko posvetovanje, v okviru katerega se lahko z mediacijo najde možna rešitev problema.

Informacije o mediaciji je mogoče dobiti tudi pri naslednjih organih: Juridisch Loket (urad za pravne informacije in pomoč) in Raad voor de Rechtsbijstand (svet za pravno pomoč).

Stroški mediacije se lahko v določenih okoliščinah v celoti ali delno povrnejo.

Povezave

http://www.nmi-mediation.nl/

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl/

http://www.rechtsbijstand.nl/

Zadnja posodobitev: 27/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču