NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Medierea familială

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea familială transfrontalieră este promovată prin instrumentele internaționale și europene de cooperare, în vederea facilitării unei soluționări amiabile și rapide a litigiilor. Franța a instituit, în cadrul autorității sale centrale, o celulă al cărei rol este de a promova recurgerea la mediere în dosarele transfrontaliere. Este important să se prezinte, de asemenea, reglementarea națională în materie de mediere, care se poate aplica în dosarele transfrontaliere.

Cadrul normativ național:

Legea nr. 95-125 din 8 februarie 1995, urmată de Decretul nr. 2012-66 din 22 iulie 1996, a consacrat medierea judiciară în Franța. Orice judecător sesizat cu un litigiu poate, cu acordul părților, să desemneze un mediator, o parte terță calificată, imparțială și independentă.

Ordonanța nr. 2011-1540 din 16 noiembrie 2011, care transpune Directiva 2008/52/CE din 21 mai 2008, a modificat Legea din 8 februarie 1995. Această lege definește medierea ca fiind un proces structurat prin care două sau mai multe părți încearcă să ajungă la un acord în vederea soluționării amiabile a diferendelor dintre ele cu ajutorul unei părți terțe. Legea stabilește un regim comun pentru toate medierile.

În cazul medierii familiale, există o diplomă de stat creată prin Decretul din 2 decembrie 2003 (articolele R.451-66 și următoarele din Codul asistenței sociale și al familiei) și prin hotărârile din 12 februarie 2004 și 19 martie 2012. Totuși, în prezent, deținerea unei astfel de diplome nu este obligatorie pentru a se putea exercita profesia de mediator familial, întrucât aceasta nu este o profesie reglementată.

Mediatorii își desfășoară activitatea fie într-un cadru asociativ, fie într-un cadru liberal.

Se poate recurge la medierea familială în următoarele cazuri:

1) înaintea unei intervenții judiciare: prin medierea familială convențională; în acest caz, mediatorul este sesizat direct de părți;

2) în cursul procedurii judiciare: articolul 1071 din Codul de procedură civilă, articolul 255 și articolul 373-2-10 din Codul civil;

  • Tribunalul Familiei poate propune părților o măsură de mediere și, după primirea acordului acestora, poate desemna un mediator familial în acest sens.
  • Tribunalul Familiei poate dispune ca părțile să se întâlnească cu un mediator familial care le va informa cu privire la obiectul și la procedura medierii familiale.

Acordul obținut în urma medierii familiale va putea face obiectul aprobării de către Tribunalul Familiei (articolele 1534 și 1565 și următoarele din Codul de procedură civilă). Judecătorul aprobă acordul, cu excepția cazului în care constată că acesta nu protejează suficient interesul copilului sau că părinții nu și-au exprimat consimțământul în mod liber (articolul 373-2-7 al doilea paragraf din Codul civil) sau, în general, atunci când acordul poate prejudicia ordinea publică.

Costul: prima întâlnire de informare cu mediatorul familial este gratuită pentru cei care recurg la aceasta. Medierea familială implică, în schimb, o contribuție financiară a părților determinată în funcție de un barem oficial care se impune în cazul serviciilor de mediere și care se bazează pe principiul plății pe ședință și pe persoană, stabilit ținând seama de veniturile părților. Atunci când persoana beneficiază de asistență judiciară, statul suportă cheltuielile aferente medierii familiale, iar baremul național prevede o majorare a onorariului avocatului ori de câte ori Tribunalul Familiei dispune o măsură de mediere.

  • Link către dispozițiile aplicabile din Codul de procedură civilă: aici ICON (56 Kb) fr
  • Link către pagina de informare a Ministerului Justiției cu privire la medierea familială
  • Link către listele de mediatori: pentru a găsi serviciul de mediere familială cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră, se poate efectua o căutare introducând textul „mediere familială” în câmpul „Categorie” pe site-ul următor Justice en région.

Medierea familială internațională:

Medierea familială internațională este prevăzută de instrumentele de cooperare internațională în materia dreptului familiei (Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 și Regulamentul Bruxelles IIa) în vederea facilitării soluțiilor amiabile care vizează înapoierea copilului în cazurile de răpire internațională sau acordul privind exercitarea dreptului de vizită al unui părinte.

Persoanele interesate pot:

1) să se adreseze mediatorilor care exercită profesia în mod independent sau într-un cadru asociativ: o listă de mediatori care pot interveni în materie de dreptul familiei în situații internaționale este disponibilă online la adresa următoare: http://www.justice.gouv.fr/26139 (sau dați clic aici).

2) să recurgă la mediere prin intermediul celulei specializate din cadrul autorității centrale: Franța dispune, în cadrul Ministerului Justiției, de o celulă de mediere familială internațională (CMFI). În fiecare nou dosar transfrontalier, celula își oferă serviciile pentru a interveni înaintea/în paralel și/sau ulterior procedurilor judiciare, ca măsură de însoțire. Acordurile încheiate vor fi prezentate, după caz, după aprobarea propunerilor părților, instanțelor din țările vizate.

Autoritatea centrală, sesizată de unul dintre părinți cu o cerere de mediere familială internațională, prezintă această propunere celuilalt părinte. Demersul trebuie să fie voluntar: nu trebuie să existe constrângeri în ceea ce privește inițierea unei proceduri de mediere familială internațională.

În cadrul misiunii sale de mediere familială internațională, celula specializată din cadrul autorității centrale își exercită funcția în mod imparțial cu privire la fiecare dintre părinți și în condiții de deplină confidențialitate.

Medierea efectuată de celula de mediere familială internațională din cadrul Ministerului Justiției este gratuită. Cererea, însoțită de documente privind procedurile în curs sau finalizate în Franța ori în străinătate, trebuie expediată prin curier la următoarea adresă:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

De asemenea, cererea poate fi trimisă prin e-mail la adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link către site-ul de internet al Ministerului Justiției din Franța (celula de mediere familială internațională): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Ultima actualizare: 19/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site