Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjazzjoni tal-familja

Olanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-medjazzjoni hija dejjem permessa u tapplika speċjalment fid-dritt ċivili u fid-dritt pubbliku. Il-medjazzjoni sseħħ fuq bażi volontarja. Fin-Netherlands, qed titħejja leġiżlazzjoni li tinkludi miżuri li jippromwovu l-kwalità.

Fin-Netherlands, hemm bosta reġistri ta' medjaturi. L-MfN hija l-federazzjoni tal-akbar assoċjazzjonijiet ta' medjaturi u żżomm reġistru estensiv ta' medjaturi. Ir-reġistru tal-MfN jaċċetta biss medjaturi bi kriterji ta' kwalità meqjusa bir-reqqa. Pereżempju, hemm kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi. Is-sit tal-MfN fih ukoll informazzjoni indipendenti dwar il-medjazzjoni u l-medjatur fin-Netherlands.

Reġistru ieħor huwa r-reġistru internazzjonali tal-ADR. Is-sit web ta’ dan ir-reġistru jippermetti li jinstabu l-medjaturi u tinkludi informazzjoni dwar suġġetti relatati mal-medjazzjoni.

Fin-Netherlands, hemm ukoll l-Inizjattiva tal-Medjazzjoni fl-ordinament ġuridiku. Dan ifisser li l-qorti distrettwali jew il-qorti tal-appell meta jkun hemm proċedimenti għaddejjin, tinforma lill-partijiet involuti bil-possibbiltà li jagħżlu l-medjazzjoni. Il-qorti tal-appell tista' wkoll tibgħat lill-partijiet għal konsultazzjoni tal-ġenituri fejn, permezz tal-medjazzjoni, tkun tista' tinstab soluzzjoni għall-problema.

Awtoritajiet oħra li joffru wkoll informazzjoni dwar il-medjazzjoni huma l-Juridisch Loket (l-uffiċċju għall-informazzjoni u l-għajnuna legali) u r-Raad voor de Rechtsbijstand (il-Kunsill għall-Għajnuna Legali).

F'ċerti ċirkostanzi, l-ispejjeż tal-medjazzjoni jkunu jistgħu jiġu rifonduti kompletament jew parti minnhom.

Ħoloq

http://www.nmi-mediation.nl/

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl/

http://www.rechtsbijstand.nl/

L-aħħar aġġornament: 27/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna