Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Mediacija leidžiama visais atvejais, itin dažnai ji pasitelkiama civilinės ir administracinės teisės srityse. Mediacija vyksta savanoriškai. Nyderlanduose rengiamas teisės aktas, kuriame numatomos jos kokybės gerinimo priemonės.

Nyderlanduose yra keli mediacijos tarpininkų registrai. MfN yra didžiausia mediacijos asociacijų federacija, turinti išsamų mediacijos tarpininkų registrą. Į MfN registrą įtraukiami tik griežtus kokybinius kriterijus atitinkantys mediacijos tarpininkai. Pavyzdžiui, yra nustatytas mediacijos tarpininkų etikos kodeksas. MfN interneto svetainėje taip pat skelbiama nepriklausoma informacija apie mediaciją ir mediacijos tarpininkus Nyderlanduose.

Antrasis yra tarptautinis ADR registras. Jo svetainėje galima susirasti mediacijos tarpininką ir įvairios informacijos mediacijos temomis.

Nyderlandų teisės sistemoje taip pat taikoma meditacijos iniciatyva. T. y. bylą nagrinėjantis apylinkės teismas arba apeliacinis teismas informuoja jos šalis apie galimybę pasirinkti mediaciją. Apeliacinis teismas taip pat gali nurodyti šalims kreiptis į tėvų konsultaciją, kurioje problema gali būti išspręsta meditacijos būdu.

Informaciją apie meditaciją taip pat teikia Teisinės informacijos ir pagalbos tarnyba (Juridisch Loket) ir Teisinės pagalbos taryba (Raad voor de Rechtsbijstand).

Tam tikromis aplinkybėmis meditacijos išlaidos gali būti iš dalies arba visiškai padengiamos.

Nuorodos

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Paskutinis naujinimas: 27/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma