Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Családjogi közvetítői eljárás

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A határokon átnyúló családjogi közvetítést nemzetközi és európai együttműködési megállapodások ösztönzik, a viták nyugodt és gyors rendezésének elősegítésére. Franciaország a központi igazgatási szervén belül létrehozott egy egységet, melynek célja a közvetítés alkalmazásának előmozdítása a határokon átnyúló ügyekben. A közvetítésre vonatkozó nemzeti szabályozás is releváns, mivel vonatkozhat határokon átnyúló ügyekre is.

Nemzeti keretszabályozás

Az 1995. február 8-i 95-125. számú törvény, majd pedig az 1996. július 22-i 2012-66. számú miniszterelnöki rendelet képezi a Franciaországi jogi közvetítés alapját. Bármelyik eljáró bíró, a felek beleegyezésével, kijelölhet képesített, pártatlan és független harmadik fél közvetítőt.

Az 1995. február 8-i törvényt a 2008. május 21-i 2008/52/EK irányelvet átültető 2011. november 16-i 2011-1540. számú törvényi felhatalmazáson alapuló végrehajtási kormányrendelet (ordonnance) módosította. E törvény meghatározása szerint a közvetítés olyan, két vagy több fél közti szervezett eljárás, melynek keretében a felek megállapodásra törekszenek, igyekeznek a nézeteltéréseiket barátságos vitarendezéssel megoldani, egy harmadik fél segítségével. A jogszabály a közvetítés valamennyi formájára vonatkozó közös rendelkezéseket állapított meg.

A családjogi közvetítésre vonatkozó nemzeti képesítést a 2003. december 2-i miniszterelnöki rendelet ( articles R.451-66 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles), valamint a 2004. február 12-i és 2012. március 19-i miniszterelnöki rendeletek fogalmazzák meg. Ugyanakkor jelenleg a családjogi közvetítői tevékenység végzéséhez nem szükséges ez a képesítés, mert a családjogi közvetítés nem tartozik a szabályozott szakmák közé.

A mediátorok önkéntesen vagy a szellemi szabadfoglalkozásúakra vonatkozó keretszabályozás alapján végzik munkájukat.

A családjogi közvetítés beavatkozhat:

1) jogi beavatkozás előtt: ez a megállapodáson alapuló családjogi közvetítésként ismert – az ügyet a felek közvetlenül nyújtják be a közvetítőnek;

2) jogi eljárás folyamán: a Polgári Perrendtartás 1071. cikke, a Polgári Törvénykönyv 255. cikke és 373-2-10. cikke;

  • a családjogi bíró (juge aux affaires familiales) javasolhatja a felek részére a közvetítést, és beeegyezésüket követően kijelöli az eljáró családjogi közvetítőt;
  • a családjogi bíró a felek részére elrendelheti, hogy egy családjogi közvetítővel találkozzanak, aki tájékoztatja őket a családjogi közvetítés céljáról és eljárásáról.

A családjogi közvetítés eredményeképpen létrejött egyezség jóváhagyásáról a családjogi bíró dönt (a 1534. és a 1565. cikk alapján, valamint a Polgári Perrendtartás alkalmazásával). A bíró jóváhagyja az egyezséget, kivéve, ha úgy találja, hogy az nem védi kellőképpen a gyermek érdekeit, vagy ha a szülők beleegyezése nem önkéntes (a Polgári Törvénykönyv 373-2-7. cikkének 2. albekezdése), vagy ha általánosságban sérti a közrendet.

Költségek: A családjogi közvetítővel történő első információs megbeszélés a felhasználó részére ingyenes. Ugyanakkor a családjogi közvetítés megköveteli a felek pénzügyi hozzájárulását, a közvetítés hivatalos díjtáblája alapján, amely a felek keresetének függvényében ülésenként és személyenként határozza meg a fizetést. Amikor valaki költségmentességben részesül, az állam fizeti a családjogi közvetítés díját, az ügyvéd díjazását pedig az országos díjtábla szerint megemelik, amennyiben a közvetítést a családjogi bíró rendelte el.

  • Link a Polgári Perrendtartás vonatkozó rendelkezéseihez:  itt ICON (56 Kb) fr
  • Link az Igazságügyi Minisztérium page d’information du Ministère de la justice családjogi közvetítésről szóló oldalára
  • Link a mediátorok listájához: az Önhöz legközelebbi családi közvetítő szolgáltatásra így kereshet rá: 'családjogi közvetítés' a 'kategóriák' mező alatt, ezen a weboldalon: Justice en région.

Nemzetközi családjogi közvetítés

A nemzetközi családjogi közvetítésről a családjogi ügyekről szóló nemzetközi együttműködési megállapodások rendelkeznek (1980. október 25-i Hágai Egyezmény és a Brüsszel IIa. rendelet), a gyermek jogellenes külföldre vitelekor a gyermek hazajuttatására vagy a szülői láthatási jogok érvényesítésére vonatkozó barátságos vitarendezés ösztönzésére.

Az érdekelt felek:

1) Szellemi szabadfoglalkozású vagy önkéntes közvetítőkkel vehetik fel a kapcsolatot: a nemzetközi családjogi ügyekben illetékes mediátorok listája a következő linken érhető el: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-suite-28277.html (vagy kattintson ide);

2) Közvetítést igényelhetnek a központi igazgatási szerv erre kijelölt egységén keresztül: Franciaországban az Igazságügyi Minisztériumon belül működik egy nemzetközi családjogi közvetítői egység (CMFI). Minden egyes új, határokon átnyúló ügyben az egység segítséget kínál, támogató intézkedésként beavatkozik a jogi eljárás előtt, alatt és/vagy után. A megszületett egyezségek benyújtásra kerülnek, adott esetben a felek jogi tanácsadójának jóváhagyását követően, az illetékes ország bíróságára.

Ha az egyik szülő a központi igazgatási szervnél nemzetközi családjogi közvetítést kér, a szerv erre nézve a másik szülő felé javaslattal él. Az eljárásnak önkéntesnek kell lennie: a nemzetközi családjogi közvetítési eljárás megvalósításakor semmiféle nyomást nem szabad alkalmazni.

A központi igazgatási szerv kijelölt egysége a nemzetközi családjogi közvetítési munkája során mindkét szülő felé pártatlanul és teljes mértékben bizalmasan jár el.

Az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi családjogi közvetítői egysége által folytatott közvetítés ingyenes. A kérelmet, a jelenlegi vagy a korábbi, franciaországi vagy külföldi bírósági eljárások dokumentumainak kíséretében a következő címre kell küldeni:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau – BDIP (Polgári Ügyek Osztálya)

Cellule de médiation familiale internationale (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység)

13 Place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Elküldheti e-mailben is: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link a francia Igazságügyi Minisztérium weboldalára (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Utolsó frissítés: 19/01/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit