Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sovittelu on aina mahdollista. Sitä käytetään erityisesti yksityis- ja julkisoikeudellisissa asioissa. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Alankomaissa valmistellaan parhaillaan lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on parantaa sovittelun laatua.

Sovittelijoita voi etsiä Alankomaissa useammasta rekisteristä. MfN on suurimpien sovittelua tarjoavien yhdistysten liitto, jolla on laaja sovittelijarekisteri. Rekisteriin hyväksytään ainoastaan sovittelijoita, jotka täyttävät tietyt tiukat laatukriteerit. Sovittelijoille on myös laadittu käytännesäännöt. MfN:n sivustolla kerrotaan myös yleisesti sovittelusta ja sovittelijoista Alankomaissa.

Toinen merkittävä rekisteri on kansainvälinen ADR-rekisteri (ADR = vaihtoehtoinen riidanratkaisu). Rekisteristä voi hakea sovittelijoita, ja sivustolla on myös tietoa sovittelusta yleensä.

Alankomaissa on käynnistetty hanke, jossa edistetään sovittelua oikeudenkäyntimenettelyjen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että osapuolet saavat tietoa sovittelun mahdollisuudesta sen alioikeuden (rechtbank) tai muutoksenhakutuomioistuimen (gerechtshof) kautta, jossa heidän asiaansa käsitellään. Muutoksenhakutuomioistuin voi myös ohjata osapuolet vanhemmille tarkoitettuun neuvontapalveluun (ouderschapsonderzoek), jossa perheoikeudelliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelun avulla.

Lisätietoa sovittelusta antavat myös oikeusaputoimisto (Juridisch loket) ja oikeusapulautakunta (Raad voor de rechtsbijstand).

Sovittelukustannuksiin voi saada tietyin edellytyksin (osittaista) oikeusapua.

Linkkejä

http://www.nmi-mediation.nl/

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl/

http://www.rechtsbijstand.nl/

Päivitetty viimeksi: 27/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.