Troškovi

Stranke u postupcima prekograničnog mirenja trebale bi na raspolaganju imati razumljive informacije o troškovima mirenja.

Na odluku o upotrebi postupka mirenja često mogu utjecati njegovi troškovi. Nesumnjivo, pristup mirenju bitno je olakšan u državama članicama u kojima su postupci mirenja besplatni. Isto vrijedi i u slučajevima kada su ti troškovi obuhvaćeni sustavom pravne pomoći.

Međutim, kada stranke plaćaju troškove od prvog informativnog sastanka o postupku mirenja, transparentnost u pogledu troškova mirenja za njih je od ključne važnosti. Ta bi se transparentnost u praktičnom smislu mogla postići preliminarnim određivanjem naknada izmiritelja u okviru zakona ili sudskom odlukom i/ili njihovim uključivanjem u ugovor o mirenju koji izmiritelj i stranke sklapaju prije početka samog postupka. Osim toga, stranke bi trebale imati pristup popisima naknada.

Više informacija o troškovima postupka mirenja u državama članicama dostupno je na stranici postupci mirenja u državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici