Erfenissen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verklaring van uitvoerbaarheid:

districtsrechtbank

Contactgegevens: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de districtsrechtbank:

hof van beroep

Contactgegevens: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hooggerechtshof

Contactgegevens: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Het in artikel 51 van de verordening bedoelde rechtsmiddel is een beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof, voor zover dit de toestemming verleent voor het instellen van beroep (hoofdstuk 30, secties 1 tot en met 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De erfrechtverklaring wordt afgegeven door:

Helsinki, het Bureau van de Burgerlijke Stand

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Centrale: +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

E-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Rechtsmiddelen worden behandeld door:

Helsinki, de Administratieve Rechtbank

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Centrale: +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Een door het gerecht aangewezen executeur.

Laatste update: 13/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.