Suċċessjonijiet

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

L-Artikolu 78 (a) - l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti b'ġuriżdizzjoni biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 45(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 50(2)

Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà:

il-Qorti Distrettwali

Dettalji ta’ kuntatt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

L-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Qorti Distrettwali:

il-Qorti tal-Appell

Dettalji ta’ kuntatt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

L-Artikolu 78 (b) - il-proċeduri ta’ biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 51

il-Qorti Suprema

Dettalji ta’ kuntatt: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

L-appell li għalih jagħmel referenza l-Artikolu 51 tar-Regolament huwa appell quddiem il-Qorti Suprema, jekk hija tawtorizza l-appell (Kapitolu 30, Artikoli 1-3 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ġudizzjarja).

L-Artikolu 78 (c) - informazzjoni rilevanti rigward l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċ-Ċertifikat skont l-Artikolu 64

Iċ-ċertifikat jinħareġ minn:

Helsinki Register Office

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Swiċċbord: +358 29 55 39391

Faks: +358 29 55 36191

Posta elettronika: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

L-Artikolu 78 (d) - il-proċeduri ta’ rimedju msemmija fl-Artikolu 72

Il-proċeduri ta’ rimedju jiġu mismugħa minn:

Helsinki Administrative Court

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Swiċċbord: +358 29 56 42000

Faks: +358 29 56 45079

Posta elettronika: helsinki.hao(at)oikeus.fi

L-Artikolu 79 - Stabbiliment u emendar sussegwenti tal-list li fiha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2)

Eżekutur maħtur mill-qorti

L-aħħar aġġornament: 05/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna