Öröklés

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Romániában az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a bíróságok bírálják el (a polgári perrendtartás 95. cikkének (1) bekezdése és 1098. cikke). Az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket a fellebbviteli bíróságok (curţi de apel) bírálják el (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 96. cikkének (2) bekezdése).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

További fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz és Semmítőszékhez (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) nyújtható be (a polgári perrendtartás 97. cikkének (1) bekezdése).

A Legfelsőbb Bíróság címe: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukarest (irányítószám: 020934).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A közjegyzők (Notarul public).

A közjegyzőirodák neve és elérhetősége a román Közjegyzői Kamara (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România) honlapján található: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Egy törvénytervezet értelmében az európai öröklési bizonyítványt (certificatul european de moștenitor) kérelemre az a közjegyző bocsátja ki, amelyik a román jogszabályok értelmében az öröklési bizonyítványt kibocsátotta. Az európai öröklési bizonyítvány kibocsátásával, vagy kibocsátásának megtagadásával szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az a körzeti bíróság (judecătorie) bírálja el, amelynek joghatósága alá az eredeti bizonyítványt kibocsátó közjegyzőiroda a román jog alapján tartozik. A határozattal szemben egyszeri fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezés elbírálásáig a bíróság elrendelheti az európai öröklési bizonyítvány joghatásainak felfüggesztését.

Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítése, módosítása vagy visszavonása esetén az a közjegyzőiroda jár el, amely a bizonyítványt eredetileg kibocsátotta. Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítése, módosítása vagy visszavonása esetén a közjegyző köteles értesíteni valamennyi olyan személyt, aki a bizonyítványból hiteles másolatot kapott. Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítésével, módosításával vagy visszavonásával szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az a körzeti bíróság bírálja el, amelynek joghatósága alá a helyesbített vagy módosított bizonyítványt kibocsátó, vagy a bizonyítványt visszavonó közjegyző tartozik. A határozattal szemben egyszeri fellebbezésre van lehetőség.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit