Öröklés

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmekről szóló határozatok meghozatala tekintetében illetékes, a 45. cikk (1) bekezdése szerinti bíróságok az illetékes (elsőfokú) járásbíróságok (Tribunal de Comarca [1ª Instância]) általános ügyek testületei (Juízos de Competência Genérica) vagy – amennyiben vannak ilyenek – helyi polgári ügyek testületei (Juízos Locais Cíveis).

A szóban forgó kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati eljárásokban a fellebbviteli bíróságok (Tribunais da Relação) – mint az 50. cikk (2) bekezdése szerinti illetékes bíróságok – hozhatnak határozatot.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk alkalmazásában a jogorvoslatok tárgyában hozott határozatok kizárólag a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) előtt támadhatók meg (felülvizsgálati kérelem – Recurso de revista).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítása a nyilvántartók (conservadores), nevezetesen a módosított népesség-nyilvántartásról szóló törvény (Código do Registo Civil) 210.º-A–210.º-R cikke szerinti – egyszerűsített öröklési eljárásokban eljárási jogkörrel rendelkező nyilvántartók hatáskörébe tartozik.

Az európai öröklési bizonyítványt kiállító nyilvántartási hivatalok (conservatórias) jegyzéke itt érhető el: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A nyilvántartói határozatok elleni jogorvoslati eljárásokban illetékes hatóságok – a 72. cikk alkalmazásában – az adott nyilvántartási hivatal helye szerint illetékességgel rendelkező (elsőfokú) járásbíróság (Tribunal de Comarca [1ª Instância]) általános ügyek testületei (Juízos de Competência Genérica) vagy – amennyiben vannak ilyenek – helyi polgári ügyek testületei (Juízos Locais Cíveis).

A fellebbezőnek a bíróság bírájához intézett kérelmet és a csatolni kívánt okmányokat a határozatról szóló értesítést követő 15 napon belül kell benyújtania a nyilvántartási hivatalban (a népesség-nyilvántartásról szóló módosított törvény (Código do Registo Civil) 286. és 288. cikke).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a bíróságok mellett az igazságszolgáltatási feladatokat ellátó közjegyzők is rendelkeznek hatáskörrel az örökléssel kapcsolatos kérdésekben.

A közjegyzők hatásköre így az alábbiakra terjed ki: leltárfelvételi eljáráshoz kapcsolódó okiratok készítése, illetve az eljárás feltételeinek meghatározása, valamint az örökösi jogosultságnak az örökhagyó halálát követő, a leltárfelvételi eljárás – március 5-i 23/2013. sz. törvénnyel jóváhagyott és augusztus 26-i 278/2013. sz. rendelettel megállapított – új jogi szabályozása szerinti elismerése (azon esetek kivételével, amikor az érintett felek a szokásos jogorvoslati csatornákat veszik igénybe).

Utolsó frissítés: 14/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.