Nasljeđivanje

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1.

– okružni sud (tingsrätt)

Žalbe protiv odluka u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Žalba u skladu s člankom 50. stavkom 2. podnosi se sudu koji je donio odluku.

– okružni sud (tingsrätt)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

– žalbeni sud (hovrätt) i Vrhovni sud (Högsta domstolen)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Švedska porezna uprava (Skatteverket)

171 94 Solna

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupak: Zakon o sudstvu (1996:242) (lagen om domstolsärenden) primjenjuje se na žalbe, ako u Uredbi o nasljeđivanju nije određeno drugačije.

Ime: okružni sud, žalbeni sud i Vrhovni sud

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

a) Švedska porezna uprava

b) izvršitelj ostavine (skiftesman)

c) izvršitelj oporuke (testamentsexekutor), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

d) posebni upravitelj ostavine (särskild boutredningsman), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

Posljednji put ažurirano: 29/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici