Nasljeđivanje

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

(a) Regionalni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Žalbeni sud – žalba se podnosi regionalnom sudu koji je donio osporavanu odluku.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

(a) Vrhovni sud – žalba se podnosi žalbenom sudu koji je donio osporavanu odluku.

(b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Kasacijska žalba – žalbom se ne mogu pobijati utvrđene činjenice ili ocjena dokaza.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

(a) Okružni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Javni bilježnik

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

(a)

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao okružni sud, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom okružnog suda;

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao javni bilježnik, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom javnog bilježnika;

(b)

– Sudovi:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Javni bilježnici:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 14/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici