Nasljeđivanje

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Jurisdikcija ili nadležno tijelo:

predsjednik okružnog suda

Podaci za kontakt:

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Nadležnost za žalbene postupke:

Žalbeni sud – odjel za građanske predmete (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Podaci za kontakt:

Žalbeni sud (Cour d’appel)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Nadležni sud

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Podaci za kontakt

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

Postupak

Kasacijska žalba

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna tijela:

Svi javni bilježnici upisani u javnobilježničku komoru Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Osobe za kontakt:

http://www.notariat.lu

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Nadležni sud

Okružni sud (Tribunal d'arrondissement)

Podaci za kontakt:

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Postupak:

Pisani postupak

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

/

Posljednji put ažurirano: 24/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.