Nasljeđivanje

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Žalbeni sud (corte d’appello)

Podaci za kontakt svih žalbenih sudova dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Corte d’Appello” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni kasacijski sud (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italija

Telefon.: (+39) 06 68831

Telefaks: (+39) 06 6883423

Web-mjesto http://www.cortedicassazione.it/

Lokalni praznik: 29. lipnja

Postupak koji je dostupan u Italiji jest žalba u kasacijskom postupku (ricorso per cassazione).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnici

Podaci za kontakt javnih bilježnika (notai) dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

„Pritužba” (reclamo) u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku.

(a)

redovni sud (tribunale) za mjesto boravišta javnog bilježnika, u sastavu od tri suca (in composizione collegiale).

(b)

Podaci za kontakt svih redovnih sudova (tribunali) dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Tribunale” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

(c)

Pritužba u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku podnosi se dostavljanjem zahtjeva redovnom sudu koji donosi odluku u ubrzanom postupku na zatvorenoj sjednici (in camera di consiglio). Pritužba se mora podnijeti unutar obveznog roka od deset dana od dostave (comunicazione) odluke tijela izdavanja ako je donesena u pogledu jedne stranke ili nakon objave odluke (notificazione) ako je donesena u pogledu više stranaka.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.