Nasljeđivanje

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Okružni sud koji se nalazi u sjedištu regionalnog suda; u Budimpešti je to središnji okružni sud u okrugu Buda. Žalbe razmatraju regionalni sudovi ili, za Budimpeštu, Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Zahtjeve za preispitivanje razmatra Vrhovni sud Mađarske (Kúria) u postupku preispitivanja.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna tijela za izdavanje potvrde:

– sudovi iz članka 3. stavka 2.: okružni sudovi

– druga nadležna tijela za pitanja nasljeđivanja u skladu s nacionalnim pravom: javni bilježnici

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zahtjeve za sudsku zaštitu razmatraju regionalni sudovi, u Budimpešti je to Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Mađarskoj se javni bilježnici ubrajaju u „druga tijela i pravne stručnjake”.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.