Nasljeđivanje

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Proglašenje izvršivosti:

okružni sud

Podaci za kontakt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Žalbe protiv odluka okružnog suda:

žalbeni sud

Podaci za kontakt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni sud

Podaci za kontakt: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Žalba iz članka 51. Uredbe žalba je Vrhovnom sudu, ako dopusti njezino podnošenje (poglavlje 30., članci 1. – 3. Zakona o sudskom postupku).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Potvrdu izdaje:

Ured za digitalizaciju i podatke o stanovništvu

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

E-pošta: perintotodistus@ddv.fi

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Za postupke pravne zaštite nadležan je:

Upravni sud u Helsinkiju

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Služba za korisnike/voditelj registra: +358 29 56 42 069

Faks: +358 29 56 45079

E-pošta: helsinki.hao@oikeus.fi

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Sudski imenovan izvršitelj

Posljednji put ažurirano: 30/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici