Nasljeđivanje

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni su sudovi (Bezirksgerichte).

Sud nadležan za rješavanje žalbi protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2. jest viši regionalni sud (Landesgericht), a žalba se podnosi putem okružnog suda koji je donio odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalbe u vezi s pravnim pitanjem (Revisionsrekurs) podnose se Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) putem okružnog suda koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje okružni sud (povjerenik suda – Gerichtskommissär, tj. javni bilježnik u svojstvu pravosudnog tijela).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Sudac okružnog suda odlučuje i o pritužbama stranaka koje smatraju da izdana potvrda o nasljeđivanju sadržava pogreške. Žalba protiv odluke suca može se podnijeti višem regionalnom sudu putem okružnog suda koji je donio odluku u prvom stupnju u roku od 14 dana od obavijesti.

Ako povjerenik suda nije siguran da se potvrda o nasljeđivanju može izdati u skladu sa zahtjevom, proslijedit će zahtjev sucu, a sudac će odlučiti hoće li i na koji način povjerenik suda izdati potvrdu.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Austriji ne postoji ni jedno drugo tijelo ni pravna struka s nadležnošću u tom području u smislu članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.