Europski nalog za blokadu računa

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 655/2014

O čemu je riječ?

Europski nalog za blokadu računa omogućuje sudu u državi članici EU-a da zamrzne sredstva na bankovnom računu dužnika u drugoj državi članici EU-a. Postupak se primjenjuje samo na prekogranične predmete, pri čemu sud koji vodi postupak ili boravište vjerovnika moraju biti u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi račun dužnika.

Njime se olakšava naplata duga.

Postupak za izdavanje europskog naloga za blokadu računa utvrđen je u Uredbi (EU) br. 655/2014.

Alternativa je postojećim pravnim postupcima u državama članicama EU-a.

Primjenjuje se od 18. siječnja 2017.

Prednosti

Postupak je brz i odvija se bez obavješćivanja dužnika (ex parte).

Taj „učinak iznenađenja” onemogućuje dužnika u pokušaju premještanja, skrivanja ili trošenja novca.

Primjenjuje li se u svim državama članicama EU-a?

Ne. Uredba se ne primjenjuje u Danskoj. To znači da:

  • vjerovnici iz Danske ne mogu podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa
  • ne može vam se izdati europski nalog za blokadu računa za račune u bankama sa sjedištem u Danskoj.

Kako se prijaviti

Svi obrasci za zahtjeve i dodatne informacije dostupni su ovdje.

Sve obrasce možete ispuniti na internetu.

Upamtite: Ne morate upisati sve detalje o računu koji treba zamrznuti (npr. broj računa) ako ih ne znate – dovoljno je ime banke u kojoj se nalazi račun. Ako ne znate ime banke u kojoj se nalazi račun dužnika, u skladu s Uredbom možete od suda zatražiti da pribavi taj podatak.

Sadržaj svih obrazaca povezanih s europskim nalogom za blokadu računa utvrđen je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1823.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici