Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014

Περί τίνος πρόκειται;

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) επιτρέπει σε δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύσει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Η διαδικασία διευκολύνει την είσπραξη της οφειλής.

Η διαδικασία απόκτησης ΕΔΔΛ καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014.

Πρόκειται για εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017.

Πλεονεκτήματα

Η διαδικασία είναι ταχεία και γίνεται χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη (ex parte).

Αυτό το στοιχείο του αιφνιδιασμού εμποδίζει τους οφειλέτες να μεταφέρουν αλλού, να αποκρύψουν ή να ξοδέψουν τα χρήματα.

Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ;

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • οι πιστωτές με έδρα τη Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ
  • δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό ή βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Θα βρείτε όλα τα έντυπα αίτησης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα έντυπα ηλεκτρονικά.

Θυμηθείτε: Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε ακριβή στοιχεία για τον λογαριασμό που θα δεσμευθεί (π.χ. αριθμό λογαριασμού) αν δεν τα έχετε — μόνο το όνομα της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα της τράπεζας στην οποία έχει τον λογαριασμό του ο οφειλέτης, μπορείτε, βάσει του κανονισμού, να ζητήσετε από το δικαστήριο να το βρει.

Το περιεχόμενο όλων των εντύπων που αφορούν την ΕΔΔΛ ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1823 της Επιτροπής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.