Formulare pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturi


Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 655/2014.


După adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014 privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (OAIC), s-a facilitat recuperarea datoriilor în UE.

Regulamentul instituie un nou regim, la nivelul Uniunii, pentru înghețarea fondurilor deținute într-un cont bancar în altă țară din UE.

Acesta poate fi utilizat în cauzele civile și comerciale.

Regulamentul se aplică în toate țările din UE - cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit.

Prin urmare,

 • creditorii cu sediul în Danemarca sau în Regatul Unit nu pot solicita o ordonanță asigurătorie
 • nu se poate solicita o ordonanță asigurătorie privind un cont bancar din Danemarca sau Regatul Unit.

Ordonanța asigurătorie poate fi folosită doar în cazurile transfrontaliere. Procedura poate fi utilizată numai în cazurile transfrontaliere, prin urmare instanța care aplică procedura sau domiciliul creditorului trebuie să fie într-un alt stat membru decât cel în care se află contul debitorului.

Regulamentul stabilește procedura de obținere/executare a unei ordonanțe asigurătorii.

Cum puteți solicita o ordonanță asigurătorie

Pentru inițierea procedurii, se completează formularul de cerere. Trebuie să anexați orice documente justificative dețineți.

Veți găsi toate formularele de care aveți nevoie mai jos. Le puteți descărca sau le puteți completa online.

De asemenea, puteți salva și descărca o versiune a formularului încă necompletată integral.

Există 9 formulare de ordonanțe asigurătorii în total - conținutul formularelor este stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1823 al Comisiei.

Debitorul poate contesta o ordonanță asigurătorie?

Da. Întrucât ordonanța asigurătorie este emisă fără ca debitorul să fie audiat, regulamentul prevede că acesta poate depune o serie de căi de atac prin care să conteste ordonanța asigurătorie sau modul în care aceasta este executată.

Pentru a depune o astfel de cale de atac, completați formularul de cerere aferent (formularul VII).

Ambele părți pot contesta hotărârea pronunțată în calea de atac, utilizând formularul de cerere aferent (formularul IX).

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos.

 • ANEXA I - Cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii
  • în română
 • ANEXA II - Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare
  • în română
 • ANEXA III - Revocarea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare
  • în română
 • ANEXA IV - Declarația privind indisponibilizarea fondurilor
  • în română
 • ANEXA V - Cerere de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv
  • în română
 • ANEXA VI - Confirmare de primire
  • în română
 • ANEXA VII - Cerere de introducere a unei căi de atac
  • în română
 • ANEXA VIII - Transmiterea unei decizii privind o cale de atac statului membru de executare
  • în română
 • ANEXA IX - Cerere de introducere a unei acțiuni de contestare a deciziei privind calea de atac
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 19/02/2019

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site