Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma veidlapas


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 655/2014.


Regula (ES) Nr. 655/2014 par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO) atvieglo parādu piedziņu ES.

Ar to izveido jaunu Savienības procedūru tādu līdzekļu iesaldēšanai, kas tiek turēti bankas kontā citā ES valstī.

To iespējams izmantot civillietās un komerclietās.

Regulu piemēro visās ES valstīs, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti.

Tas nozīmē, ka

 • kreditori, kuri ir reģistrēti Dānijā vai Apvienotajā Karalistē, nevar iesniegt pieteikumu par EAPO;
 • Jūs nevarat iesniegt pieteikumu par EAPO attiecībā uz bankas kontu Dānijā vai Apvienotajā Karalistē.

EAPO Jūs varat tikai izmantot pārrobežu lietās. Procedūru pārrobežu lietās var izmantot tikai tad, ja tiesa, kas veic procedūru, vai kreditora domicila valsts atrodas citā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā tiek uzturēts parādnieka konts.

Ar regulu nosaka procedūru EAPO iegūšanai/izpildei.

Pieteikuma iesniegšana

Lai sāktu procedūru, aizpildiet EAPO pieteikuma veidlapu. Jums vajadzētu pievienot visus attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Visas Jums nepieciešamās veidlapas atradīsiet zemāk. Tās Jūs varat lejupielādēt vai arī aizpildīt tiešsaistē.

Savu pieteikuma projektu Jūs varat arī saglabāt un lejupielādēt.

Pavisam ir 9 EAPO veidlapas — veidlapu saturs ir izklāstīts Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2016/1823.

Vai parādnieki var apstrīdēt EAPO?

Jā. Tā kā EAPO tiek izdots, neuzklausot parādnieku, regula parādniekam sniedz virkni tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Uz šā pamata iespējams apstrīdēt EAPO vai tā izpildi.

Lai pieprasītu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu, aizpildiet pieteikuma veidlapu (VII veidlapa).

Abas puses var pārsūdzēt lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, aizpildot attiecīgo pārsūdzības pieteikumu (IX veidlapa).

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm.

 • I PIELIKUMS - Pieteikums Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanai
  •  latviešu
 • II PIELIKUMS - Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums
  •  latviešu
 • III PIELIKUMS - Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atsaukšana
  •  latviešu
 • IV PIELIKUMS - Paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu
  •  latviešu
 • V PIELIKUMS - Lūgums atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas
  •  latviešu
 • VI PIELIKUMS - Saņemšanas apstiprinājums
  •  latviešu
 • VII PIELIKUMS - Pieteikums tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanai
  •  latviešu
 • VIII PIELIKUMS - Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūtīšana izpildes dalībvalstij
  •  latviešu
 • IX PIELIKUMS - Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūdzības pieteikums
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 19/02/2019

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu