Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo formos


Su Reglamentu Nr. 655/2014 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos


Reglamentas (ES) Nr. 655/2014 dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo (ESBĮ) padeda išieškoti skolas Europos Sąjungoje.

Juo sukuriama nauja Sąjungos procedūra, pagal kurią įšaldomos lėšos, laikomos banko sąskaitoje kitoje ES šalyje.

Ji gali būti taikoma civilinėse ir komercinėse bylose.

Šis reglamentas taikomas visose ES šalyse, išskyrus Daniją.

Tai reiškia, kad:

 • prašymo dėl ESBĮ negali teikti kreditoriai, kurių buveinė Danijoje;
 • prašymo dėl ESBĮ negalima teikti dėl banko sąskaitos Danijoje.

ESBĮ galima naudotis tik tarpvalstybinėse bylose. Procedūra galima naudotis tik tarpvalstybinėse bylose, kai procedūrą vykdantis teismas arba kreditoriaus nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje valstybėje narėje, o kreditoriaus banko sąskaita – kitoje.

Reglamente išdėstyta ESBĮ gavimo ir vykdymo užtikrinimo procedūra.

Kaip pateikti prašymą

Norėdami pradėti procedūrą, užpildykite prašymo dėl ESBĮ formą. Pridėkite visus susijusius patvirtinamuosius dokumentus.

Visas reikiamas formas rasite toliau. Jas galite parsisiųsti arba užpildyti internetu.

Nebaigtą pildyti formą galite išsaugoti ir parsisiųsti.

Iš viso yra 9 ESBĮ formos, jų turinys išdėstytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1823.

As skolininkai gali užginčyti ESBĮ?

Taip. Kadangi ESBĮ išduodamas neišklausius skolininko, reglamentu skolininkams numatyta įvairių teisių gynimo priemonių, kuriomis remiantis galima ginčyti ESBĮ arba jo vykdymo užtikrinimą.

Norėdami paprašyti taikyti teisių gynimo priemonę, užpildykite atitinkamą formą (VII forma).

Abi šalys gali apskųsti sprendimą dėl teisių gynimo priemonės, užpildydamos atitinkamą formą (IX forma).

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • I PRIEDAS - Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo prašymas
  •  lietuvių
 • II PRIEDAS - Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas
  •  lietuvių
 • III PRIEDAS - Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo atšaukimas
  •  lietuvių
 • IV PRIEDAS - Deklaracija dėl lėšų blokavimo
  •  lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas panaikinti perviršinių sumų blokavimą
  •  lietuvių
 • VI PRIEDAS - Gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymas taikyti teisių gynimo priemonę
  •  lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Sprendimo dėl teisių gynimo priemonės perdavimas vykdymo valstybei narei
  •  lietuvių
 • IX PRIEDAS - Prašymas skundui dėl sprendimo dėl teisių gynimo priemonės
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/02/2020

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma