Obrasci za europski nalog za blokadu računa


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 655/2014.


Uredbom (EU) br. 655/2014 o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa olakšava se naplata duga u EU-u.

Njome se uspostavio novi postupak Unije za zamrzavanje sredstava na bankovnim računima u drugoj državi članici EU-a.

Može se upotrebljavati u građanskim i trgovačkim predmetima.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a – s izuzetkom Danske i UK-a.

To znači da:

 • vjerovnici iz Danske ili UK-a ne mogu podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa
 • ne možete podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa za račune u bankama sa sjedištem u Danskoj ili UK-u.

Možete se koristiti europskim nalogom za blokadu računa samo u prekograničnim predmetima. Postupak se primjenjuje samo na prekogranične predmete, pri čemu sud koji vodi postupak ili boravište vjerovnika moraju biti u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi račun dužnika.

Uredbom se utvrđuje postupak za izdavanje/izvršenje europskog naloga za blokadu računa.

Kako se prijaviti

Za pokretanje postupka potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za europski nalog za blokadu računa. Uz njega je potrebno priložiti relevantnu prateću dokumentaciju.

Svi potrebni obrasci nalaze se u nastavku. Možete ih preuzeti ili ispuniti na internetu.

Možete i spremiti te preuzeti prvu verziju svojeg zahtjeva.

Postoje devet obrazaca za europski nalog za blokadu računa – sadržaj obrazaca utvrđen je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1823.

Mogu li dužnici osporiti europski nalog za blokadu računa?

Da. Budući da se europski nalog za blokadu računa izdaje prije saslušanja dužnika, Uredbom je predviđen niz pravnih lijekova za dužnike. Oni čine moguću osnovu za osporavanje europskog naloga za blokadu računa ili njegova izvršenja.

Potrebno je ispuniti obrazac za zahtjev za pravni lijek (obrazac VII) kako bi se podnio zahtjev za pravni lijek.

Obje stranke mogu uložiti žalbu na odluku o pravnom lijeku na zahtjevu za žalbu na pravni lijek (obrazac IX).

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku.

 • PRILOG I. - Zahtjev za europski nalog za blokadu računa
  • na hrvatski
 • PRILOG II. - Europski nalog za blokadu računa
  • na hrvatski
 • PRILOG III. - Opoziv europskog naloga za blokadu računa
  • na hrvatski
 • PRILOG IV. - Izjava u vezi s blokiranjem sredstava
  • na hrvatski
 • PRILOG V. - Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava
  • na hrvatski
 • PRILOG VI. - Potvrda o primitku
  • na hrvatski
 • PRILOG VII. - Zahtjev za pravno sredstvo
  • na hrvatski
 • PRILOG VIII. - Slanje odluke o pravnom sredstvu državi članici izvršenja
  • na hrvatski
 • PRILOG IX. - Zahtjev za žalbu protiv odluke o pravnom sredstvu
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 19/02/2019

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici