Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Matrimonial matters and matters of parental responsibility

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Article 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Article 67 (b)

The languages accepted for communications to central authorities pursuant to Article 57(2): English, French.

Article 67 (c)

The languages accepted for the certificate concerning rights of access and return of the child pursuant to Article 45(2): English, French.

Articles 21 and 29

The applications provided for by Articles 21 and 29 shall be submitted to the following courts:

- in Gibraltar, the Supreme Court.

Article 33

The appeal provided for by Article 33 shall be lodged with the following courts:

- in Gibraltar, the Supreme Court.

Article 34

The appeals provided for in Article 34 may be brought only:

- in Gibraltar, by an appeal to the Court of Appeal.

Last update: 05/07/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats