Matrimonial matters and matters of parental responsibility

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Article 67 (a)

The names, addresses and means of communication for the central authorities designated pursuant to Article 53:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tel.:                 +44 (0) 20 3681 2608

Fax:                 +44 (0) 20 3681 2763

E-Mail:            icacu@offsol.gsi.gov.uk

Article 67 (b)

The languages accepted for communications to central authorities pursuant to Article 57(2): English, French.

Article 67 (c)

The languages accepted for the certificate concerning rights of access and return of the child pursuant to Article 45(2): English, French.

Articles 21 and 29

The applications provided for by Articles 21 and 29 shall be submitted to the following courts:

- in England and Wales, the High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Article 33

The appeal provided for by Article 33 shall be lodged with the following courts:

- in England and Wales, the High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division;

Article 34

The appeals provided for in Article 34 may be brought only by a single further appeal on a point of law:

- in England and Wales, to the Court of Appeal.

Last update: 18/08/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats