Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 67 (a)

Osrednji organ, določen v skladu s členom 53, je naslednja vladna služba:

DGRSP – Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddelek za pravno pomoč in spore (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lizbona

Telefon: +351 218812200

Telefaks: +351 218853653

Domača stran

E-naslov: gjc@dgrsp.mj.pt

Člen 67 (b)

V skladu s členom 57(2) se za komunikacijo z osrednjim organom lahko uporabijo portugalščina, angleščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2), sta portugalščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Sodišče, pristojno za zadeve iz členov 21 in 29:

oddelek za družino in mladoletnike (Juízo de Família e Menores) ali, če takega oddelka ni,

lokalni civilni oddelek (Juízo Local Cível), če obstaja, ali lokalni oddelek s splošno pristojnostjo (Juízo Local de Competência Genérica).

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo pri pritožbenem sodišču (Tribunal da Relação).

Člen 34

Za namene člena 34 Uredbe je mogoče vložiti le pravno sredstvo v zvezi s pravnimi vprašanji, in sicer pri vrhovnem sodišču (Supremo Tribunal de Justiça).

Zadnja posodobitev: 15/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.