Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Direktor

Oddelek za standarde socialnega varstva

Ministrstvo za družino in socialno solidarnost

Inštitut Bugeja

St Joseph High Road

Sta Venera – Malta

Telefon: +356 21 441311/21 480130

Telefaks: +356 21 490468

Člen 67 (b)

Jezika, ki ju v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: malteščina in angleščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): malteščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo zahteve iz členov 21 in 29:

na Malti: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve), na otoku Gozo pa magistratno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost).

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vložijo pravna sredstva iz člena 33:

– na Malti in otoku Gozo: Qorti tal-Appell (pritožbeno sodišče) v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Člen 34

Pravna sredstva iz člena 34 se lahko vložijo samo pri: ta možnost v nacionalni zakonodaji ne obstaja.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 11/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču