Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Osrednji organ za celotno Italijo:
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon: +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335

Telefaks: +39 06 68808085

Elektronska pošta: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): italijanščina, angleščina, francoščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): italijanščina, angleščina, francoščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

v Italiji: „Corte d’appello“.

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

v Italiji: „Corte d’appello“.

Člen 34

Dopustno je le naslednje pravno sredstvo iz člena 34:

v Italiji: kasacijska pritožba (Ricorso per cassazione).

Zadnja posodobitev: 03/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.