Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in kontaktni podatki osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Justiitsministeerium (Ministrstvo za pravosodje)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-naslov: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Člen 67 (b)

V skladu s členom 57(2) sta naslednja jezika sprejemljiva za komunikacijo z osrednjimi organi: estonščina in angleščina.

Člen 67 (c)

V skladu s členom 45(2) sta naslednja jezika sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka: estonščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Zahteve iz členov 21 in 29 se vložijo pri pristojnem okrajnem sodišču v Estoniji.

Člen 33

Pravno sredstvo iz člena 33 se vloži pri pristojnem okrožnem sodišču v Estoniji.

Člen 34

Pravno sredstvo iz člena 34 je v Estoniji samo kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 31/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču