Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Telefon:   +43 1 52152 2134

Telefaks:         +43 1 52152 2829

E-naslov:     team.z@bmj.gv.at

Člen 67 (b)

Jeziki, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: nemščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): nemščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih ali pristojnih organih:

– v Avstriji pri okrožnem sodišču (Bezirksgericht).

Člen 33

Pravno sredstvo v skladu s členom 33 se vloži pri naslednjih sodiščih:

– v Avstriji pri okrožnem sodišču.

Člen 34

Dopustna so le naslednja pravna sredstva v skladu s členom 34:

– v Avstriji: revizija (Revisionsrekurs) (vloži se pri okrožnem sodišču in naslovi na vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof).

Zadnja posodobitev: 26/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču