Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Leofóros Athalássas 125 (125 avenue Athalassas)

Dasoúpoli 1461, Lefkosía/Nikózia (Dasoupoli 1461, Leucosia)

Cyprus

Kontaktné miesta:

pani Gioulika Chatziprodrómou (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

právna expertka (Legal Officer)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

pani Τroodía Dionysíou (Mrs. Troodia Dionysiou)

administratívna pracovníčka (Administrative Officer)

Jednotka medzinárodnej právnej spolupráce (Unit for International Legal Cooperation)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článok 67 (b)

Na účely článku 57 ods. 2 a článku 45 ods. 2 sú prijateľnými jazykmi úradné jazyky Cyperskej republiky, a to grécky a turecký jazyk, ako aj anglický jazyk.

Článok 67 (c)

Na osvedčenie práva styku s dieťaťom a zabezpečenie návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2:

Na účely článku 57 ods. 2 a článku 45 ods. 2 sú prijateľnými jazykmi úradné jazyky Cyperskej republiky, a to grécky a turecký jazyk, ako aj anglický jazyk.

Články 21 a 29

Žiadosti a návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– na Cypre

a) Rodinný súd Lefkosía/Nikózia-Kerýneia;

b) Rodinný súd Lemesos/Limassol-Páfos;

c) Rodinný súd Larnarka-Ammochostos.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– na Cypre: Odvolací rodinný súd (Deftoreváthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Článok 34

Na účely článku 34 na Cypre neexistujú žiadne opravné prostriedky tretieho stupňa.

Posledná aktualizácia: 08/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom