Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerul Justiției din Republica Slovacă)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava [articolul 55 litera (c)]

Tel.:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Internet: http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor)

Špitálska 8

PO box 57

814 99 Bratislava [articolul 55 literele (a), (b), (d) și (e) și articolul 56]

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Internet: http://www.cipc.sk

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2) sunt următoarele:

  • în sensul articolului 55 litera c): slovaca, engleza și franceza
  • în sensul articolului  55 litera d): slovaca, engleza și ceha
  • în sensul articolului  55 literele (a), (b) și (e): slovaca, ceha, engleza, franceza și germana

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și pentru certificatul privind înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): slovaca

Articolele 21 și 29

Cererea prevăzută la articolul 21 se înaintează următoarelor instanțe:

a) Curții Regionale din Bratislava (Krajský súd v Bratislave), pentru depunerea unei cereri de recunoaștere a unei hotărâri de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei;

b) instanței districtuale (okresný súd) din localitatea în care își are reședința obișnuită copilul sau Tribunalului de primă instanță Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), în cazul în care reședința obișnuită a copilului nu este în Republica Slovacă, pentru depunerea unei cereri de recunoaștere a unei decizii în materia răspunderii părintești.

Cererile prevăzute la articolul 29 se înaintează următoarelor instanțe:

instanței districtuale (okresný súd) din localitatea în care își are reședința obișnuită copilul sau Tribunalului de primă instanță Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), în cazul în care reședința obișnuită a copilului nu este în Republica Slovacă, pentru o cerere de încuviințare a executării.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se depune la instanțele enumerate mai jos:

- apelul (odvolanie) se introduce la instanța districtuală (okresný súd).

Articolul 34

Căile de atac care pot fi introduse în temeiul articolului 34:

- recursul (dovolanie).

Ultima actualizare: 07/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site