Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tel:      +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministerstvo sociálnej bezpečnosti a práce – Ulica

A. Vivulskio, 11

LT - 03610 Vilnius

Tel:      +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): litovčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: litovčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Litve Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [mimoriadny opravný prostriedok podaný na najvyšší súd].

Posledná aktualizácia: 26/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site