Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 2662933

Fakss:  +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 266 42 01

Fakss:  +370 5 260 38 13

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; lietuviešu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: lietuviešu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Lietuvā, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasācijas prasības iesniegšanai Augstākaja tiesā].

Lapa atjaunināta: 26/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site