Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

Articolul 67 (a)

Denumirile și adresele autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53, precum și mijloacele de comunicare acceptate de acestea pot fi găsite cu ajutorul instrumentului de căutare din partea de sus a paginii.

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul privind înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolele 21 și 29

Cererile menționate la articolele 21 și 29 se depun:

– în Ungaria, la instanța districtuală situată în jurisdicția instanței regionale competente (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) și, în Budapesta, la Tribunalul din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Articolul 33

Căile de atac menționate la articolul 33 se depun:

– în Ungaria, la instanțele regionale (törvényszék) și, în Budapesta, la Curtea din Budapesta‑Capitală (Fővárosi Törvényszék).

Articolul 34

Hotărârea pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, menționată la articolul 34, poate fi contestată numai prin:

— în Ungaria: o cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem).

Ultima actualizare: 27/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.