Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Articolul 67 (a)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Sunt desemnate două autorități centrale.

1. Pentru întregul regulament, cu excepția articolului 56 (plasările transfrontaliere)

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direcția afaceri civile și sigilii)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) (Biroul de dreptul Uniunii, de drept internațional privat și de asistență civilă)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa biroului:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Telefon:       +33 1 44 77 61 05

Fax:        +33 1 44 77 61 22

Adresă de e-mail:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pentru aplicarea articolului 56 (plasările transfrontaliere)

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Direcția pentru protecția judiciară a tinerilor)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Biroul pentru afaceri juridice și legislație)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa biroului: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33(01) 44 77 25 78

Adresă de e-mail:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt: franceza, engleza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul privind înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): franceza, engleza.

Articolele 21 și 29

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Franța, „Président du Tribunal de grande instance”.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se depun la:

- în Franța, „Cour d’appel”.

Articolul 34

Hotărârea judecătorească pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, prevăzută la articolul 34, poate fi supusă:

- în Franța, numai unui recurs în anulare.

Ultima actualizare: 03/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site