Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească