Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 53 jest następujący organ administracji rządowej:

DGRSP - Dyrekcja Generalna ds. Resocjalizacji i Więziennictwa (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departament ds. Pomocy Prawnej i Postępowania Spornego (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisbon

Tel.:                 +351 218812200

Faks:                +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2) językami akceptowanymi do komunikowania się z organem centralnym są języki: portugalski, angielski i francuski.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa osobistej styczności z dzieckiem oraz jego powrotu akceptowane są: język portugalski i język angielski.

Art. 21 i 29

W sprawach o których mowa w art. 21 i 29, sądem właściwym jest:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich sądu pierwszej instancji (Juízo de Família e Menores); lub, o ile istnieje,

- miejscowy wydział cywilny (Juízo Local Cível), o ile istnieje, lub miejscowy wydział ogólny (Juízo Local de Competência Genérica).

Art. 33

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić do sądu apelacyjnego (Tribunal da Relação).

Art. 34

Na potrzeby art. 34 rozporządzenia można wnieść jedynie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony