Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

The Director

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tel.: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: język maltański i język angielski

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: język maltański i język angielski

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, należy kierować do następujących sądów:

na Malcie – do Wydziału Rodzinnego Sądu Cywilnego, a na Gozo do Sądu Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, należy kierować do sądów wymienionych poniżej:

– na Malcie i Gozo – Sąd Apelacyjny (Qorti tal-Appell) na podstawie przepisów przewidzianych dla postępowania w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego — rozdział 12.

Art. 34

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 34 – nie ma możliwości wnoszenia tych środków zaskarżenia.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony