Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Litwa

Autor treści:
Litwa

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tel:      +370 5 2662933

Faks:    +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tel:      +370 5 266 42 01

Faks:    +370 5 260 38 13

Art. 67 (b)

Informację o tym, jakie języki są akceptowane dla dokumentów przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: litewski, angielski.

Art. 67 (c)

W przypadku świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: litewski.

Art. 21 i 29

Wnioski określone w art. 21 i 29 składa się w następujących sądach:

- na Litwie w Lietuvos apeliacinis teismas (sąd apelacyjny).

Art. 33

Odwołania określone w art. 33 składa się w następujących sądach:

- na Litwie w Lietuvos apeliacinis teismas (sąd apelacyjny).

Art. 34

Odwołania określone w art. 34, mogą być składane:

- na Litwie w, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacja do Sądu Najwyższego).

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.