Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Nazwy, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Organem centralnym właściwym dla całych Włoch jest
‘il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità’

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks: +39 06 68808085

Poczta elektroniczna: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Art. 67 (b)

Języki akceptowane do celów komunikacji z organami centralnymi na podstawie art. 57 ust. 2: włoski, angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: włoski, angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do wymienionych poniżej:

we Włoszech, sąd apelacyjny (Corte d'appello).

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, należy kierować do sądów wymienionych poniżej:

we Włoszech, sąd apelacyjny (Corte d'appello).

Art. 34

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 34 mogą być wniesione wyłącznie w następujący sposób|:

we Włoszech, skarga kasacyjna (cassazione).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony